فروش سازمانی

خانه رادز جهت رفاه حال کارمندان محترم سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی کشور اقدام به فروش محصولات با شرایط بسیار ویژه نمودهاستکه در این راستاآماده عقد قرارداد با سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی می باشد.برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با ما در ارتباط باشید.